ผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา

ผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2564ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดี อาจารย์อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปักรองคณบดี และอาจารย์ชลีดล อินยาศรี รองคณบดี และคณาจารย์ในคณะ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษาในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายเดินทางไปร่วมกิจกรรม “จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ” ณ ศูนย์วิศวกรสังคม เกษตรพอเพียง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีวิทยาเขตโป่งสลอด

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น