คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ร่วมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา โดยนิมนต์พระครูปลัดสนทยา มหพฺพโล ท่านเจ้าอาวาสวัดเพรียง ให้คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา และหลักธรรมคำสอนทางศาสนาในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมรับศีล ฟังพระธรรมเทศนาในรูปแบบออนไลน์ รวมถึงจัดพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และส่งเสริมพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณีเข้าพรรษาถวาย ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม