เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ Portfolio ครั้งที่ 2

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ Portfolio ครั้งที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 21 กุมภาพันธ์ 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

👨‍🔧เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ Portfolio ครั้งที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 21 กุมภาพันธ์ 2561

👨‍🎓หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
👉สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
👉สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
👉สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

👨‍🎓หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
👉สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

👨‍🎓หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
👉สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

👉สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่
http://register1.pbru.ac.th/admission/index.jsp
.
.
.
#WEareEnTechPBRU
#EnTechPR #EnTech
#คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Website : https://intech.pbru.ac.th/
Tel: 032-405502

Posted in Uncategorized and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *