2019 NPTU Intelligent Robot Creative Design Camp

2019 NPTU Intelligent Robot Creative Design Camp

ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “2019 NPTU Intelligent Robot Creative Design Camp” ณ National Pingtung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ตัวแทนนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมโครงการ “2019 NPTU Intelligent Robot Creative Design Camp” ณ National Pingtung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562 จำนวน 3 คน ดังนี้
1. นายอธิพันธ์ บุญทันเสน ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
2.นายจักรพงศ์ วังเย็นชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
3. นายอภิเชษฐ์ บัวงาม ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
⚙⚙⚙ โดยนักศึกษาได้รับการอบรมรวมทั้งลงมือออกแบบหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง ได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ เพื่อนำมาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ต่อไป

Posted in ข่าวสำหรับนักศึกษา and tagged , .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น