โครงการสร้างภาวะผู้นำและจิตอาสา ENTECH เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมด้วยศาสตร์พระราชา ภายใต้โครงการหลัก ที่ 14 โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมและจิตอาสาด้วยศาสตร์พระราชา

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อาจารย์ปองพล รักการงาน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และ นักศึกษาผู้มีจิตอาสาของคณะฯ จัดกิจกรรมโครงการสร้างภาวะผู้นำและจิตอาสา ENTECH เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมด้วยศาสตร์พระราชา ภายใต้โครงการหลัก ที่ 14 โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมและจิตอาสาด้วยศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียนบ้านด่านโง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยเป็นการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกประเภทของขยะ เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนรู้จักประเภททตลอดจนการสร้างมูลค่าจากขยะรีไซเคิล นอกจากนั้นยังมอบถังขยะแบบแยกประเภทขนาด 120 ลิตร ให้แก่ทางโรงเรียนเพื่อไว้ใช้งานอีกด้วย อีกทั้งในช่วงเย็นยังมีการเสวนาในเชิงการสร้างภาวะผู้นำให้แก่ทีมสโมสรนักศึกษาโดยอดีตนายกสโมสรนักศึกษาที่มาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรมคณะวิศวฯ ขอขอบพระคุณ อาจารย์สมชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการรงเรียนบ้านด่านโง คณะครูอาจารย์ และนักเรียน ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดี

โครงการสร้างภาวะผู้นำและจิตอาสา ENTECH เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมด้วยศาสตร์พระราชา ภายใต้โครงการหลัก ที่ 14 โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมและจิตอาสาด้วยศาสตร์พระราชา

 

Posted in ไม่มีหมวดหมู่.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *