ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design)” ทางสถาปัตยกรรมภายใน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design)” ทางสถาปัตยกรรมภายใน

universal design

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design)” ทางสถาปัตยกรรมภายใน โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ กุฏอินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 ถึง 17.00 น. ณ ห้อง 28406 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 28) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเข้าร่วมอบรมออนไลน์ฟรีผ่าน โปรแกรม Google Meet โดยสแกนผ่าน QR Code เพื่อเข้าอบรม

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ and tagged , , , .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น