พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนา “การร่วมพัฒนาและผลิตภาชนะจากกาบหมาก”

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนา
“การร่วมพัฒนาและผลิตภาชนะจากกาบหมาก”

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

   เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU-Memorandum Of Understanding) ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับ ไร่เพชรมาลัยกุล การเพื่อเป็นการร่วมมือทางด้านวิชาการ การทำวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อหารายได้จากวัสดุเหลือใช้ทางธรรมชาติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก รองคณบดีฯ นายวิทยา เพชรมาลัยกุล กรรมการผู้จัดการไร่เพชรมาลัยกุล และ นางอรพรรณ เพชรมาลัยกุล รวมถึงบุคลากรและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมเป็นสักขีพยาน
โดยหน่วยงานทั้งสอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาการผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ “การร่วมพัฒนาและผลิตภาชนะจากกาบหมาก”

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาวิจัยและพัฒนาภาชนะจากกาบหมาก
   2.เพื่อสนับสนุนวัตถุดิบประเภทกาบหมากในการผลิตภาชนะ สำหรับการนำมาใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัยและการบริการวิชาการ
  3.เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ องค์ความรู้ และจัดทำข้อมูลวิชาการในการพัฒนาภาชนะจากวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ

รูปแบบความร่วมมือ
   หน่วยงานทั้งสองจะร่วมมือกันสนับสนุน อำนวยความสะดวกและส่งเสริมความร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนาภาชนะจากกาบหมาก โดยหน่วยงานทั้งสองมีภารกิจที่ต้องดำเนินการร่วมกันดังนี้
   1. ศึกษาวิจัยและพัฒนาการผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติจากกาบหมาก
   2. นำวัตถุดิบกาบหมากที่ได้รับจากกระบวนการปลูกเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการและสนับสนุนเป็นวัตถุดิบในการผลิตภาชนะโดยการขึ้นรูปด้วยความร้อนเพื่อการศึกษาวิจัยต่อไป
   3. ดำเนินการบริหารจัดการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน
   4.จัดทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสร้างการรับรู้องค์ความรู้ที่ถูกต้อง และจัดทำข้อมูลวิชาการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ and tagged , .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น