แข่งขันเข้าสายสัญญาณตามมาตรฐาน

การแข่งขันเข้าสายสัญญาณตามมาตรฐาน

การแข่งขันเข้าสายสัญญาณตามมาตรฐาน ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร จัดโดยสาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
Posted in นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ and tagged , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *