กำหนดการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษา (Clearing-house)

📣ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบยื่น Portfolio ครั้งที่ 1 สามารถเข้ายืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษา (Clearing-house)
ได้ตั้งแต่วันที่ 15-19 ธันวาคม 2560
โดยเข้ารับ “รหัสผ่าน” สำหรับเข้ายืนยันสิทธิ์ได้ที่
👉http://register1.pbru.ac.th/admission/index.jsp
และเข้าไปยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์
👉http://app.cupt.net/tcas/clearing.php
.
.
.
#WEareEnTechPBRU
#EnTechPR #EnTech
#คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Website : https://intech.pbru.ac.th/
Tel: 032-405502

Posted in Uncategorized and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *