การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนของเกษตรกร

       กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนของเกษตรกร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก (1คณะ 1 อำเภอ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนบ้านโป่งสลอด ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ น้อมนําแนวพระราชดําริเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการวิชาการ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติและเผยแพร่สู่สากล
       อำนวยการดำเนินกิจกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาความเป็นเลิศ (ผู้รับผิดชอบโครงการ)
       วิทยากรและดำเนินกิจกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ปรัชญา มุขดา
                                                       อาจารย์ปองพล รักการงาน
#EntechTogether

Posted in ประชาสัมพันธ์.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *