แบบสำรวจความต้องการสนับสนุนซิมโทรศัพท์มือถือ ในการเรียน Online ภาคการศึกษา 1/2563

แบบสำรวจความต้องการสนับสนุน ซิมโทรศัพท์ในการเรียน Online

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กรอกข้อมูลในแบบสำรวจ เพื่อรับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์ ภายในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563

Posted in ประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *