แบบสำรวจความต้องการสนับสนุน ซิมโทรศัพท์ในการเรียน Online

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กรอกข้อมูลในแบบสำรวจ เพื่อรับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์ ภายในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563