ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เรื่อง การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดประกาศ

(รับสมัคร วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564)

 president-of-student-union-2021