สหกิจศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สหกิจศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีสถานประกอบการ ที่เข้าร่วมการสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภูมิภาคตะวันตก มีหลายสถานประกอบการ

สหกิจศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รายชื่อสถานประกอบการ ที่เข้าร่วมการสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต(ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี
 2.  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเพชรบุรี
 3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 4. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.เพชรบุรี
 5. บริษัท กังวาลเท็กซ์ไทล์ จำกัด
 6. บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชันแนล (1994) จำกัด
 7.  บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 8. บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
 9. บริษัท ดีจีไอ โปรดักชั่น จำกัด
 10. บริษัท ไทยโพลิเมอร์ ซัพพลาย จำกัด
 11.  บริษัท ไทยสตีม เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
 12. บริษัท นันยาง แฟบริค จำกัด
 13. บริษัท บีเอส อินดัสตรี้ เซอร์วิส จำกัด
 14. บริษัท บุญทิมเบอร์ อินเตอร์ จำกัด
 15. บริษัท มอร์นิ่ง ดิว ฟู้ดส์ จำกัด
 16. บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด สาขาเพชรบุรี
 17. บริษัท สายร้อยยอด จำกัด
 18. บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 19. บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด สาขาหัวหิน
 20. บริษัท เอสซอม จำกัด
 21. เรือนจำกลางเพชรบุรี
 22. โรงพยาบาลกรุงเทพ-เพชรบุรี
 23. โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
 24. สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ค.ศ. ภาคใต้)
 25. หจก. ชนะกฤตวัชรากร ก่อสร้าง
ข่าวสหกิจศึกษา