jhanglekgame : เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ครั้งที่ 30

jhanglekgame : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี นำโดย คณบดี ผศ.ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผศ.ดร.ปรัชญา มุขดา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.ดร.พิเชฐ นิลดวงดี และ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม อ.ปองพล รักการงาน ผู้ช่วยคณบดี ดร.ราเชณ คณะนา นำนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 “จ๊างเหล็กเกมส์” ระหว่างวันที่ 24-27 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ต่างสถาบันในศตวรรษที่ 21 jhanglekgame

jhanglekgame : เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ครั้งที่ 30jhanglekgame : เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ครั้งที่ 30

โดยมีเข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่42 ครั้งที่ 2/2562

jhanglekgame : เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ครั้งที่ 30jhanglekgame : เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ครั้งที่ 30jhanglekgame : เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ครั้งที่ 30

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 “จ๊างเหล็กเกมส์”

jhanglekgame : เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ครั้งที่ 30 jhanglekgame : เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ครั้งที่ 30 jhanglekgame : เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ครั้งที่ 30 jhanglekgame : เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ครั้งที่ 30

jhanglekgame : เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ครั้งที่ 30

jhanglekgame : เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ครั้งที่ 30jhanglekgame : เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ครั้งที่ 30

 

ส่งทีมเซปักตระกร้อ เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30
“จ๊างเหล็กเกมส์” 24-27 ธันวาคม 2562 ณ สนามเซปัก ตะกร้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผลการแข่งขันลงสนาม 3 นัด
1. คณะวิศวกรรมสาสตร์ มรภ.เพชรบุรี แพ้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1:2 เซต
2.คณะวิศวกรรมสาสตร์ มรภ.เพชรบุรี แพ้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0:2 เซต
3.คณะวิศวกรรมสาสตร์ มรภ.เพชรบุรี ชนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2:1 เซต

ร่วมการประชุมสมัชชาสามัญ ครั้งที่ 3/2562 ของสหพันธ์นิสิตนักศึกศษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ทางฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.เพชรบุรี ส่ง นายณัฐพล สุริโย นายกสโมสรนักศึกษา และทีมงานสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

jhanglekgame : เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ครั้งที่ 30

ซึ่งสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี กับกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ต่างสถาบัน 22-27 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยการเข้าร่วมประชุมสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย , การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นครั้งแรกของคณะฯ ตลอดจนศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในทุกกิจกรรมนักศึกษาได้เปิดประสบการณ์ การทำกิจกรรมแบบมืออาชีพ ได้เห็นการทำงานการเป็นทีมของสโมสรนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยฯ ขอบพระคุณท่านคณบดี ท่านรองคณบดีอีก2คน และทีมงานบริหาร ที่ช่วยผลักดันให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้นเป็นจริงได้ และสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

Posted in Uncategorized, นักศึกษา, ไม่มีหมวดหมู่ and tagged , .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *