ขยายระยะเวลาในการชําระค่าบํารุงหอพัก นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

ขยายระยะเวลาในการชําระค่าบํารุงหอพัก นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๔ (Coronavirus Diseases 2019:COVID-19) ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ และครอบครัว งานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จึงได้ขยายระยะเวลา ในการชําระค่าบํารุงหอพักนักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย โดยให้ชําระค่าบํารุงหอพักนักศึกษาภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ทั้งนี้หากมีปัญหาขัดข้องหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 032-708693 ในวันและเวลาราชการ และทาง Facebook Fanpage งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ขยายระยะเวลาในการชําระค่าบํารุงหอพัก

ข้อมูลจาก : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Posted in นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ and tagged , .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *