ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยมีคณะผู้บริหารคณะฯ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดยการจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น การปรับพื้นฐานด้านวิชาการ การปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม การปรับตัวสู่การเรียนออนไลน์ในระดับมหาวิทยาลัย กฎระเบียบการใช้ชีวิตระหว่างการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย การแนะนำสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่ และการสร้างทัศนคติที่ดี เป็นให้นักศึกษาเกิดความพร้อมรับกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ทั้งในด้านการเรียนและความเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย

Posted in นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์ and tagged , .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *