สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับหลักสูตร)

     วันที่ 4 สิงหาคม 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับหลักสูตร) นำโดยอาจารย์วีระยุทธ รัตนศิริวัฒน์ รักษาการประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นผู้รายงานผลการดำเนินการหลักสูตร ซึ่งในการตรวจครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
     รศ.สุเทพ ลิ่มอรุณ                    ประธานกรรมการ
     ว่าที่ ร.อ.ภัทรกฤต คัชมาตย์      กรรมการ (ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง)
     อ.พิศาล ปานแก้ว                     กรรมการและเลขานุการ
     ในกิจกรรมดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมและกล่าวขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน และแสดงความยินดีกับผลการดำเนินการของหลักสูตร โดยผลการดำเนินการของหลักสูตร ได้แคะแนน 3.49

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *