สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันหนูน้อยจ้าวเวหาในรายการ “ศึกปีกหมุนประลองปัญญา” อากาศยานปีกหมุนแบบ 4 ใบพัด  Quadrotor สนามที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันหนูน้อยจ้าวเวหาในรายการ “ศึกปีกหมุนประลองปัญญา” อากาศยานปีกหมุนแบบ 4 ใบพัด Quadrotor สนามที่ 1  (16)
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการคัดเลือกให้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันอากาศยานทิ้งสัมภาระในรายการไทยท้าทาย ทางช่อง MONO 29 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการคัดเลือกให้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันอากาศยานทิ้งสัมภาระในรายการไทยท้าทาย ทางช่อง MONO 29  (11)
ทีมราชภัฏเพชรบุรี 1 และทีมราชภัฏเพชรบุรี 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันหนูน้อยจ้าวเวหาในรายการทีมราชภัฏเพชรบุรี 1 และทีมราชภัฏเพชรบุรี 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันหนูน้อยจ้าวเวหาในรายการ (25)
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (64)
ต้อนรับสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรต้อนรับสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (60)
ดนตรีสร้างสรรค์ต้านภัยยาเสพติด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดนตรีสร้างสรรค์ต้านภัยยาเสพติด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (66)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.วันชัย  ซันประสิทธิ์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.วันชัย ซันประสิทธิ์ (25)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันทักษะ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันทักษะ  (27)
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (23)
ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศึกษาดูงานม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศึกษาดูงาน (44)
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานศึกษาดูงานหน่วยงานด้านพลังงาน สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานศึกษาดูงานหน่วยงานด้านพลังงาน  (6)
กิจกรรมพัฒนาแผนกลยุทธ์กิจกรรมพัฒนาแผนกลยุทธ์ (13)
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา2558ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา2558 (27)
เสวนาทิศทางการขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการ 27 ธ.ค.59เสวนาทิศทางการขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการ 27 ธ.ค.59 (27)
 
Powered by Phoca Gallery