ประกันคุณภาพการศึกษา

unpublish f2

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 104
2 ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2558 99
3 ผลการดำเนินงาน/ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 207
4 ผลการดำเนินงานและผลการประเมินตนเอง ระดับสาขา 205
5 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 292
6 แบบงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2559 348
7 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ 954
8 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 624
9 รายงานประจำปี 2555 612
10 แผนกลยุทธ์คณะฯ 2553-2558 1393
 
เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย
หน้า 1 จาก 2