ร่วมงานสัมมนา Industry 4.0 "Catch the Future"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชียร เข็มเงิน อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอาจารย์อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานสัมมนา Industry 4.0 "Catch the Future" จัดโดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และบริษัท เฟสโต้ จำกัด ณ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพมหานคร โดยได้รับการต้อนรับจาก คุณอุดม เด่นวิทยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพอร์เฟค ไดแด๊กติก จำกัด

alt

alt

alt