หน้าแรก NEWS Information การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้บริหารคณะ คณาจารย์สาขาวิชาต่าง ๆ เข้าร่วม โดยในการปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ และอาจารย์ ดร.สมสุข แขมคำ ได้บรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

alt

alt

alt

alt

alt

alt