การประชุมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในรูปแบบ “EnTech Smart Office”
หน้าแรก NEWS Information การประชุมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในรูปแบบ “EnTech Smart Office”

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าประชุมร่วมกับผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อให้คำแนะนำแนวทางการบริหารและการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารรุ่นใหม่ของคณะฯ โดยการประชุมผู้บริหารคณะในครั้งนี้ ได้จัดการประชุมในรูปแบบการใช้ Tablet แทนกระดาษ เพื่อเป็นต้นแบบการลดปริมาณการใช้กระดาษในสำนักงาน ตามแนวทาง “EnTech Smart Office” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแนวทาง “Smart People Smart Faculty” ตามนโยบายของคณะ

entech-news

alt

alt

alt

entech-news

 alt