หน้าแรก NEWS Information คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ งานประกันคุณภาพการศึกษา และ งานแนะแนว ฯลฯ ทั้งนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของทั้งสองมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและวิสัยทัศน์ต่อกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อไป

alt

alt

alt

alt

alt