เข้าอมรบในงาน วันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 9

เมือวันที่ 6 มิถุนายน 2561 

เนื่องด้วยวันสหกิจศึกษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารเดินทางไปยังจังหวัด พิษณุโลก

เพื่อเข้าอมรบในงาน วันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 9 ในหัวข้อเรื่อง ” ชูแนวคิดหลักสูตรสหกิจศึกษาแนวใหม่ สู่ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 20 ปี ”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ กระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสามารถทำงานได้จริงเมื่อสำเร็จการศึกษา

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.