การเขียนเอกสารประกอบการสอน

ดร.พิเชฐ นิลดวงดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรบุรี จัดกิจกรรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการเขียนเอกสารประกอบการสอน ตำรา และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีของอาจารย์ ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สุเทพ ลิ่มอรุณ อดีตรองอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นวิทยากร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรม เมื่อวันก่อนนี้ เพื่อให้ความรู้และเทคนิคในการเขียนเอกสารประกอบการสอนหรือตำราสำหรับใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

#รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *